Stanovisko k novele zákona o registrovaném partnerství

K diskusi k výroku ústavního soudu, jímž zrušil zákaz adopce dětí registrovanými homosexuálními páry, a k novele zákona č. 115 /2006Sb. o registrovaném partnerství: Je nutné, abychom si uvědomili, že existuje něco ještě hlubšího a zásadnějšího než naše svoboda a naše práva, a to respekt k druhým, zvláště k těm, kteří své oprávněné potřeby nemohou prosadit sami. Jako jsou děti, jimž chybí fungující biologická rodina.

Narůstající počet zachycených případů týraných, zanedbávaných a zneužívaných dětí je alarmující. Od roku 2009 se u nás zvýšil ze 4447 na 8478 v roce 2014 (ročně zachycených případů). Za rok 2015 se počet těchto dětí opět vyšplhal až na 9433 (dle SPOD/MPSV), a to jsou pouze podchycené případy.

Každého člověka napadne, zda by těmto dětem nebylo lépe v pěstounské péči, ve specializovaných ústavech, zda by je z jejich situace nevysvobodilo osvojení, a to třeba i registrovanými páry. Seriózní diskuse o těchto otázkách je víc než žádoucí. Neztrácejme však ze zřetele fakt, že ti, jichž se tato diskuse týká nejvíce, promluvit dost dobře nemohou. A v celospolečenské debatě se pak bez skrupulí prosazují většinou představy a „práva“ dospělých. Pokračovat ve čtení „Stanovisko k novele zákona o registrovaném partnerství“