Společné prohlášení Evropského společenství pro spravedlnost a mír (Justice and Peace Europe) v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu 2019

Evropské společenství pro spravedlnost a mír identifikovalo čtyři témata a čtyři priority, které by měl příští Evropský parlament vzít v úvahu.

Jedná se o principy, v nichž regulace jednotného trhu dosud nefunguje dobře z hlediska hodnot a původních zásad Evropské unie, jakož i sociálního učení církve. Evropský parlament by měl tyto otázky důrazně a neodkladně řešit, protože představují porušení principů sociální spravedlnosti, péče o přírodní prostředí a zdroje, globálního míru následkem vývozu zbraní, nerespektování lidských práv nadnárodními společnostmi.

Čtěte připojený dokument: „Tvořme Evropu ke společnému dobru“.

Znovuzískání důvěry a boj proti strachu

Prohlášení Justice and Peace Europe při příležitosti Dne lidských práv (10. prosince): Lidská práva jako nástroj proti sváru a populismu.

Dokument konstatuje, že současný svět stále více operuje se slovy jako je nejistota, nepokoje, obavy, a to ať ve společenských, hospodářských či kulturních sférách. Je to apel na osobnosti veřejného života, aby přistupovaly zodpovědně při rozhodování v celospolečenských otázkách tak, aby nedocházelo k růstu netolerance či dokonce nenávisti.

Nepokoj produkuje strach. Strach a obavy je třeba brát vážně a pozorně naslouchat těm, kteří je vyjadřují. Obavy posilují sklon k populismu, rasismu a nesnášenlivosti. Je důležité analyzovat a pochopit důvody proč jsou takové obavy vyslovovány. Dokument, který schválil výkonný výbor v čele s předsedou Mons. Jeanem-Claudem Hollerichem, arcibiskupem Lucemburským na svém prosincovém zasedání 2016 v Paříži a byl zveřejněn ke dni lidských práv.

Human Rights as a tool against transgression and populism

We live in a world full of unrests in many areas, be it politics, the economy, society or culture. More and more people feel insecure and are convinced that their concerns are not being taken seriously. Accepting transgressions of some public actors risks opening the door to intolerance or even hate crimes. Pokračovat ve čtení „Znovuzískání důvěry a boj proti strachu“