Věnujme větší pozornost paliativní péči

Náležitá péče o nevyléčitelně nemocné ulehčuje nesnadný odchod ze života

Za posledních dvacet let se u nás naděje dožití u narozených (nepřesně průměrná délka života) prodloužila skoro o šest let. Vedle jiných příčin má na tom svůj velký podíl i stále rozvinutější zdravotnictví, které je však na druhé straně předmětem neustálých a veřejností silně prožívaných sporů o jeho základním pojetí, organizaci a způsobech financování. V lomozu konfliktů týkajících se privatizace, poplatků a systému zdravotního pojištění poněkud zanikají závažné otázky spojené s posledními fázemi našeho vezdejšího života. Úroveň mediciny je dnes na takovém stupni, že okamžik klinické smrti je možné i u nevyléčitelně nemocných pacientů poměrně dlouho oddalovat. Nepochybně lze přitom provádět a vykazovat množství léčebných výkonů (a zhodnocovat léčebné kapacity), pochybnosti to však vyvolává v řadě dalších ohledů – z nichž jedním z nejzávažnějších je otázka prožívání této části života samotného pacienta. Pokračovat ve čtení „Věnujme větší pozornost paliativní péči“

Chudoba škodí i naší duši

K Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Když dnes některé strany volají po svobodném trhu s jasnými pravidly, mnozí za tím nevidí skutečnost, že zisk nesmí mít přednost před morálkou, etickým jednáním, právem a jeho dodržováním.

Politika je chápána jako služba svobodnému jedinci. Definice sociální soudržnosti, mezigenerační solidarity, solidarity se slabými, nemocnými a handicapovanými mají velmi rozdílné podoby a málokdo odpovědný si troufá je naplnit konkrétními představami či čísly. Všichni jsme si vědomi toho, že sociální systém nemůže být založen na přerozdělování prostředků, které fakticky nikdo nevyprodukoval nebo na demotivaci pracovního úsilí jedince a posléze i celé společnosti. Je však stále třeba odmítat všechny formy diskriminace do níž spadá i chudoba. Pokračovat ve čtení „Chudoba škodí i naší duši“